Bij administratiekantoor Derckx kunt u terecht voor advisering omtrent uw skills om verder te ontwikkelen. De manier van leiderschap is hier een onderdeel van. Samen brengen wij een helder beeld naar voren van u als ondernemer, van uw sterke en verbeterpunten.

Soms zal uw onderneming een verandering moeten ondergaan (fusie, overname, nieuw product/afzetmarkt, verhuizing, enzovoort). Voor de begeleiding van dit traject kunt u administratiekantoor Derckx in de hand nemen. Na een gedegen analyse van de onderneming zal naast de cultuur de veranderbereidheid en verandercapaciteit aan het licht komen.

Ook voor de (her)formulering van de strategie zit u bij administratiekantoor Derckx goed. Samen brengen wij in kaart welk business model opportuun is.

Door SAMENWERKEN en MEEDENKEN kunnen er stappen gemaakt worden.