Het administratieve boekjaar sluit u af met een jaarrekening. Hierin maakt u met een winst-/verlies rekening en balans uw financieel jaaroverzicht inzichtelijk. Daarnaast bevat de jaarrekening ook een duidelijke toelichting op de balans- en resultaatposten.
Heeft u een besloten vennootschap? Dan bent u ook verplicht om een verkorte versie van de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Administratiekantoor Derckx heeft een persoonlijke aanpak in combinatie met kwaliteit en kennis. Zij stelt de jaarrekening samen aan de hand van de gevoerde financiƫle administratie. Samen met u bespreken wij het bedrijfsresultaat en wordt u van advies voorzien over de mogelijkheden om uw winst na belasting verder te verhogen. De jaarrekening krijgt u inclusief analyses en kengetallen.

Door tussentijdse rapportages op te stellen en te bespreken kunt u tijdig bijsturen. Als het wenselijk is, maken wij gezamenlijk prognoses op voor het lopende boekjaar met daarin het resultaatverloop, balans en liquiditeitsoverzichten. Zo krijgt u een compleet inzicht in uw bedrijfsvoering en kunt u vooruitdenken.